Löneadminisration

Oavsett om ditt företag har en eller flera löner så kan vi hjälpa dig! Företaget kan spara mycket pengar på att det blir rätt från början.

Vi hjälper dig som egenföretagare att planera din inkomst så det blir mest lönsamt för dig skattemässigt.

AGI

Nya regler för arbetsgivardeklaration träder i kraft 1 januari 2019. Gör du fortfarande lönerna manuellt så kommer det bli väldigt tidskrävande med arbetsgivardeklaration på individnivå. Vi jobbar med marknadsledande programleverantörer och har en smidig process som sparar tid.

Rådgivning

Beräkning av semesterlöner, sjuklön, övertidsersättning, helglön, ATK, provision och traktamente…. Listan är lång på allt man skall hålla reda på vid en löneberäkning, och det kan vara mycket tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Lagar och regler ändras ständigt och det kan vara skönt att lämna ifrån sig ansvaret till någon som håller sig uppdaterad kontinuerligt.