Alla företag omfattas och berörs av den nya dataskyddsförordningen som ersätter PUL; GDPR- General Data Protection Regulation.

Läs mer på datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

information till våra uppdragsgivare

Nistra AB behandlar bara personuppgifter med syfte att kunna fullgöra vårt avtal med våra uppdragsgivare. Några exempel kan vara lönehantering, löpande bokföring och vårt kundregister för att hantera all kommunikation och bevakningslistor för uppdragen. Vi behandlar inga personuppgifter som anses så känsliga att det som huvudregel är förbjudet att behandla dem.

All personuppgiftsbehandling som sker på Nistra AB finns med i vår förteckning över personuppgiftsbehandling och uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Vill du veta mer eller ta del av vår integritetspolicy, kontakta vår VD Annika Ljungberg. 

Behöver du hjälp

Vi kan hjälpa dig med en översyn och en kartläggning av hur ditt företag följer GDPR idag. Vi har också erfarenhet av uppstyrning av hantering av personuppgifter i praktiken, utformning av integritetspolicy och tips på hur du löser praktiska problem.

integritetspolicy Nistra kvitto


I vår app Nistra Kvitto har du som användare möjlighet att skicka in ditt företags kvitton genom att fotografera med telefonens kamera. Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått ifrån Nistra. När du loggat in kommer appen ihåg din inloggning tills att du väljer att aktivt logga ut. Detta för att du inte ska behöva logga in vid varje inskickningstillfälle.

De inskickade kvittona sparas inte någon annanstans än i Fortnox redovisningstjänster. Du kan närsomhelst kontakta Nistra och be om att ditt konto för appen raderas.